Kết nối với Novaland.Co

Ngoài kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài, ông lớn địa ốc phía Nam này cũng chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu để tăng quy mô vốn.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ về kết quả lấy ý kiến niêm yết chứng khoán ở nước ngoài. Theo đó, cổ đông NVL đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài trên sàn SGX-ST (Sở giao dịch Chứng khoán Singapore) hoặc một Sở GDCK nào khác. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2018 hoặc 2019.

Cổ phiếu Novaland

Đại hội cũng uỷ quyền cho HĐQT được quyết định sở giao dịch chứng khoán cũng như loại chứng khoán cụ thể được niêm yết theo quy định của pháp luật có liên quan cũng như thời gian niêm yết phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình thực tế của công ty.

HĐQT cũng được ủy quyền triển khai các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện quá trình niêm yết này, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đó, cổ đông NVL cũng thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu trong năm 2018 với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần phổ thông hiện hữu tại thời điểm chào bán được xác định theo BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán.

Mục đích phát hành cổ phiếu lần này của NVL nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn ở một số công ty con và công ty liên kết, đồng thời mua cổ phần và phần vốn góp ở các công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, NVL cũng sẽ dùng một phần tiền thu được từ đợt chào bán để cơ cấu lại các khoản nợ.

Tại kỳ đại hội này, doanh nghiệp sẽ thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó vào ngày 27/4/2017, 10/8/2017 và 24/1/2018. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu chào bán dự kiến tối đa là 300 triệu USD. Lãi trái phiếu và giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định, lãi trái phiếu tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành, giá chuyển đổi tối thiểu 50.000 đồng/cp và có điều chỉnh.

Một nội dung quan trọng khác là NVL đã tiến hành bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, hai cá nhân được bổ sung bao gồm ông Bùi Xuân Huy – Tổng giám đốc và Giám đốc Pháp lý đầu tư và bà Lương Thị Thu Hương. Trước đây, người đại diện theo pháp luật duy nhất của NVL là Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn.

Bình Nguyên

Nhà đất hoàng hà

Thông tin các dự án bất động sản tại TP.HCM, nơi đây sẻ chia sẻ các thông tin nóng nhất về thị trường, các thông tin căn hộ cao cấp được đầu tư bởi Novaland

2 dự án mới của Novaland

Like và share bài viết này
Comment